KÖNYVELÉS BUDAPESTEN

Cégek, egyéni vállalkozások, non-pofit szervezetek könyvelése,
bevallás, adóhatósági képviselet, bérszámfejtés.
Gyors, precíz kiszolgálás, rendkívül kedvező árak a XVII. kerületben.

Kérjen ajánlatot

Gazdasági ellenőrzést segítő személy


2019-08-20

Gazdasági ellenőrzést segítő személy

 

 

A társasházi beszámoló elkészítésekor gazdasági ellenőrzést segítő személy alkalmazása szükséges, ha a pénzügyi forgalom eléri a 10 MFt-ot, vagy a lakások és helyiségek száma eléri az 50-et.

 

Gazdasági ellenőrzést segítő személy lehet

  • mérlegképes könyvelő

  • könyvvizsgáló

 

Összeférhetetlenség áll fenn, ha a gazdasági ellenőrzést segítő személy

  • társasházban tulajdonostárs

  • haszonélvező

  • használó

  • közös képviselő

  • intézőbizottság elnöke, tagja

  • számvizsgáló bizottság elnöke, tagja

  • ezek közvetlen hozzátartozói

 

A gazdasági ellenőrzést segítő személy nem végezheti a társasház könyvelését, meg kell maradnia az ellenőrzést támogató, végző funkciónál, a számvizsgáló bizottság (ellenőrzési jogkor gyakorlója) feladat ellátásának segítésénél, különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezésénél.

 

Gazdasági ellenőrzést végző személy jogai

  • betekinthet a pénzforgalommal kapcsolatos iratokba

  • felvilágosítást kérhet a közös képviselőtől, számvizsgáló bizottságtól

  • megvizsgálja a közgyűlés elé terjesztett

        • éves beszámolót

        • költségvetési javaslatot

  • elemzi a pénzügyi helyzetet

 

Vizsgálja különösen a

  • befektetett eszközöket

  • pénzeszközöket

  • követeléseket

  • kötelezettségeket

  • eredmény alakulását

 

Tanácskozási joggal vesz részt a pénzforgalommal kapcsolatos közgyűlési napirendi pont tárgyalásán. Véleményéről írásban köteles tájékoztatni a közgyűlést, amelyet a meghívóhoz mellékelni kell.

 

A gazdasági ellenőrzést végző személy véleményt mond a

  • beszámolóról

        • a számviteli törvényeknek és a vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően állították-e össze

        • a társasház vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad-e

  • éves pénzügyi elszámolásról

  • költségvetési tervről

        • a költségvetési javaslatot, előrejelzést helyesen készítették-e el, és azt a feltevésekkel összhangban mutatták-e be

 

 

 

Jogi környezet

  • 2003. évi CXXXIII. tv a társasházakról

  • 2009. évi LXXXIX. törvénymódosítás

  • 2000. évi C. tv a számvitelről

  • 224/2000 kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

 

Olvasson tovább

Vissza az összes hírhez

Könyvelés Budapesten
Molnárné Orosz Edit

Cím: 1173 Budapest, 513. utca 49.
Telefon: +3620 288-0180
E-mail:

Térkép, kapcsolat