KÖNYVELÉS BUDAPESTEN

Cégek, egyéni vállalkozások, non-pofit szervezetek könyvelése,
bevallás, adóhatósági képviselet, bérszámfejtés.
Gyors, precíz kiszolgálás, rendkívül kedvező árak a XVII. kerületben.

Kérjen ajánlatot

Áfa pénzügyi elszámolása


2022-12-09

A pénzforgalmi elszámolás

 

Lassan közeledik az év vége, itt az ideje hogy a 2014. évi adózást megtervezzük. Ehhez nyújt segítséget áfa pénzforgalmi elszámolásának rövid összefoglalása.

 

A választás feltétele

 

Pénzforgalmi elszámolást olyan áfa adóalany választhat, aki

 • az év első napján kisvállalkozás
 • gazdasági céllal belföldön telepedett le
 • nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt
 • nem választott alanyi adómentességet
 • nettó árbevétele a naptári és az azt megelőző évben nem haladja meg a 125.000.000 Ft-ot

 

Pénzforgalmi elszámolás lényege

 

Választása esetén az adóalanynak a fizetendő adóját akkor kell megállapítania, ha a vevő az ellenértéket részére megtérítette.

Beszerzései tekintetében levonási jogát akkor gyakorolhatja, ha a vételárat az eladó részére megfizeti.

 

A fizetendő adó megállapítása

 

A pénzforgalmi elszámolás nem vonatkozik (többek között)

 • az áfa tv. területi hatályán kívüli
 • a fordított áfás
 • az import áfás

termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetére.

 

A számla adattartalma

 

Mivel a pénzforgalmi elszámolás az adó megállapításának és a levonási jog keletkezésének időpontját befolyásoló körülmény, a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést fel kell tüntetni a számlán.

 

A pénzforgalmi elszámolás megszűnése

 

A pénzforgalmi elszámolás a következő esetekben szűnik meg:

 • naptári év utolsó napjával, ha az adóalany a tárgy naptári évet követő évre nem kívánja alkalmazni,
 • a választásra jogosító értékhatár meghaladásának napját követő nappal
 • a naptári év utolsó napjával, ha a következő év január 1-jén az adóalany nem minősül kisvállalkozásnak
 • az eljárás jogerős elrendelését megelőző nappal, ha az adóalany csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül
 • az adóalany tevékenysége szüneteltetését megelőző nappal

 

Ha a pénzforgalmi elszámolás az értékhatár túllépése miatt szűnik meg, akkor a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem választható. Ebben az esetben az adóalany a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja arra az értékesítésre sem, amelynek ellenértékével túllépte az értékhatárt.

 

A választás bejelentése és alkalmazási hatálya

 

Az adóalanynak a pénzforgalmi elszámolás választását, illetőleg annak megszűnését be kell jelentenie az állami adóhatósághoz az áttérést megelőzően.

A tevékenységét év közben kezdő adóalany a tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg jelentheti be. Tevékenység évközi kezdése esetén az időarányosan számított értékhatár várható illetve tényleges teljesítését kell vizsgálni.

 

Pénzforgalmi elszámolásra való áttérés esetén javasolt a vevőink értesítése, figyelmeztetése.

 

Olvasson tovább

Vissza az összes hírhez

Könyvelés Budapesten
Molnárné Orosz Edit

Cím: 1173 Budapest, 513. utca 49.
Telefon: +3620 288-0180
E-mail:

Térkép, kapcsolat